pondělí 25. září 2017

Baroko v české literatuře

V době pobělohorské došlo k ohromné emigraci evangelíků – asi 20 % populace, a k násilnému pokatoličtění země, takže toto období bývá leckdy označováno názvem Jiráskova díla: Temno.

Nyní se podívejme na významné osobnosti z této doby:

Bohuslav Balbín

Adam Michna z Otradovic

František Antonín Špork

Jan Mark Marci z Kronlandu

Jan Amost Komenský

B. Briedl : Co Bůh? Člověk? – jedná se o srovnání člověka a Boha, kontrast – člověk : vše nestálé, nedokonalé X Bůh – v superlativech, trvalá, dokonalý, stálý …

Žádné komentáře: