pondělí 30. června 2014

Soutěž 2

Od příštího pondělí 7. července tu je NOVÁ PRÁZDNINOVÁ SOUTĚŽ. Každé pondělí se objeví nová otázka a vy budete mít přesně týden na její zodpovězení (do 7 ráno v pondělí další týden). 

Komentáře budou uzavřené a objeví se až po schválení. Můžete si vymyslet přezdívku, pod kterou chcete vystupovat a sbírat body. Výsledky budou průběžně zveřejňovány. Princip bude stejný jako vloni: První správná odpověď 5 bodů, druhá 4, třetí 3, čtvrtá 2 a pátá 1 bod.
Za špatnou odpověď bude nula bodů, žádné mínusové, takže se vám vyplatí i tipovat ;-). Někdy se možná ve středu objeví nápověda. Můžete si na ni počkat, ale riskujete, že vás někdo předběhne.

Cenami bude:
 • bílý pletený krajkový šátek z Glorie,
 • levandulový cukr,
 • povlak na polštářek,
 • patchworková taška,
 • pampeliškový med,
 • manga kalendář na příští rok,
 • ... a možná ještě nějaké další, v průběhu upřesním a nafotím (snad).
Oceněna budou pouze první tři místa - výherci si mohou vybrat cenu dle své libosti. Je třeba správně zodpovědět alespoň jednu otázku za celé prázdniny.

pátek 27. června 2014

Mrcha pomlčka a prevít spojovník

Jak správně uvádí Dalibor a Petr Behúnovi, v tomto tématu chybuje skoro každý. To ale neznamená, že se zařídíme do davu a budeme v chybách vesele pokračovat, že? ;-)

Pomlčka (–, klávesová zkratka ALT+0150) naznačuje přestávku v řeči, nebo od sebe výrazně odděluje jednotlivé části projevu. Je delší než spojovník a její záměna za něj je vždy chybou, tzn. nemáte na výběr, pokud chcete psát správně! Pomlčka se z obou stran odděluje mezerami. Možné způsoby jejího použití:
 1. Naznačuje, že výpověď není ukončená. Úmyslné nedokončení, nebo neúmyslné, například přerušení někým jiným. Pokud jde o tázací větu nebo zvolání, může být otazník nebo vykřičník. Měla-li by tam být tečka, užijeme místo pomlčky tří teček.
 2. Pomlčkou můžeme naznačit neočekávaný obrat nebo vyvrcholení děje, úvahy. Např. Kdo pil, umřel, kdo nepil – umřel taky.
 3. Označuje přestávky při vzrušené řeči, např. Ale vono – víš – teď už to pude jenom za pomoci hmatu.
 4. Mezi přímou řečí dvou osob, pokud neužíváme uvozovek a nejsou-li oddělené výpovědi na samostatných řádcích. Někdy se pomlčkou označuje začátek výpovědi, příp. i její konec a to i v případě, že je na samostatných řádcích. (To aby v tom byl větší zmatek.)
 5. Před dodatečně připojenou uvozovací větou. Př. „Určitě nás najdou!“ – zašeptal.
 6. Za otázkou, na kterou mluvčí sám odpovídá.
 7. Místo čárky, pokud chceme naznačit výraznější oddělení vsuvky či přístavku. Vsuvku můžete oddělovat čárkami nebo závorkami, a tím se vyhnete používání pomlček, ale zrovna v tomhle případě mi to připadá jednoduché. Například: Tato kniha – vydaná ještě před válkou – je úžasná. Bezprostředně za druhou pomlčku patří čárka, pokud by tam byla, i kdybychom vsuvky nepoužili. Př. Théby se proslavily jako rodiště  dvou mytických bytostí – Dionýsa a Herakla –, které hrají v řecké mytologii významnou roli. Pokud bychom nahradili pomlčky čárkami, před které by byla jen jedna!
 8. Místo čárky, pokud chceme naznačit výraznější oddělení osamostatněné části výpovědi, vlastního jádra sdělení, na které zvláště upozorňujeme, v souřadných souvětích, v nichž vzájemný poměr není vyjádřen spojkou. Příklady uvedených: Ty klobásy mi – abych řekl pravdu – moc nechutnaly. Byla pěkně divoká – ta kočka. Otevřel jsem krabici a z ní vyskočilo – štěně. Bylo předjaří – sluníčko pěkně svítilo.
 9. V nápisech, sloganech, příslovích, průpovědích. Př. Pes – přítel člověka.
 10. Plní funkci odrážky při psaní výčtů. Je třeba se rozhodnout, zda začneme velkým písmenem a skončíme tečkou, tzn. každá odrážka bude tvořit samostatný větný celek, nebo půjde o jednotlivé výrazy, které budou na konci oddělovány čárkami.
 11. Za finanční částkou. Př. 500,– Píšeme bez mezery hned za čárkou. Za tímto znakem už ale nepíšeme (!) měnu. Jedině Kč 500,– (a to je vhodné v odborných účetních dokumentech) v běžném textu je vhodnější 500 Kč.
 12. Může nahrazovat výrazy „a, až, proti/versus“. V těchto případech se píše bez mezer, pokud jde o jednoslovné výrazy, a neměla by stát na začátku ani na konci řádku. Př. 40–50 ks, otevřeno 8–18, výluka Přerov-Nezamyslice, vztah člověk–zvíře, Kaplanova–Meierova metoda atp. Internetová jazyková příručka doporučuje oddělovat pomlčku mezerami, pokud je alespoň jedna ze složek víceslovná, př. autobus Hradec Králové – Litomyšl, trasa Havlíčkův Brod – Pelhřimov, železniční trať Praha-Smíchov – Beroun, přátelské utkání Praha-Zbraslav – Dobříš, utkání Sparta–Slavie, ale naproti tomu bude zápas Karlovy Vary – Plzeň.
 13. Jedná-li se o dvě osoby, píšeme pomlčku. Př. Suchý–Šlitr, Havránek–Jedlička. Pokud by šlo o jednu osobu se dvěma jmény, psala by se buď se spojovníkem nebo jen s mezerou (viz spojovník).
 14. Specifickým typem je užití pomlčky v zápisu víceslovných jmen. Př. Praha 10 – Zahradní Město, Praha 6 – Ruzyně. Užíváme pomlčku, protože spojovník by vytvářel podivné tvary 10-Zahradní, 6-Ruzyně.
 15. Pomlčka může znamenat rozsah „od–do“. Pak ji píšeme bez mezer!!! Ať už jde o slova nebo číslice. Př. 40–50 ks, otevřeno 8–18, v období červen–září. Zde dochází k dohadům mezi autoritami. Většina typografických zdrojů nedovoluje mezery ani mezi víceslovními údaji, např. Festival se koná ve dnech 29. července–2. srpna. To mi připadá jako pěkná blbost, protože tím jsem si vlastně spojila červenec s dvojkou.
Ještě existuje čtverčíková pomlčka (—), tzn. ještě delší, ale ta se v české sazbě obvykle nepoužívá a pokud, plní funkci větné pomlčky.
Pro záporné číselné údaje se má používat mínus (−, klávesová zkratka ALT+8722) nikoliv pomlčka nebo spojovník. Minus je sice stejně dlouhý jako pomlčka, ale je posazen výše, aby byl ve stejné úrovni jako vodorovná čárka znaménka plus.

Spojovník (-) užíváme k dělení slov na konci řádku. Je kratší než pomlčka a na klávesnici jej najdete vpravo vedle tečky. Většina textových editorů (včetně Wordu) vloží spojovník, i když stisknete minus na numerické klávesnici. Spojovník se vždy používá bez mezer! Spojovník totiž něco spojuje a nemůže se tedy jen tak „vznášet v prostoru“ jako ve většině případů pomlčka. Pokud se spojovník ocitne na konci řádku, opakuje se také na začátku řádku dalšího, s výjimkou případu, kdy jej používáme k rozdělení slova.
 1. Spojovník na konci řádku rozdělující slova se nazývá rozdělovník.
 2. Může spojovat různé výrazy, např. kung-fu, ping-pong, moucha tse-tse atp. Užívá se také v případě spojených příjmení, např. Marie Curie-Skłodovska, Henri de Toulouse-Lautrec. Vzniká-li však nové složené příjmení (např. po uzavření sňatku), podle současné legislativy píšeme bez spojovníku – Lucie Saicová Římalová.
 3. Užívá se ke spojení prvků, mezi nimiž je souřadný, prostě spojovací vztah, např. malíř-sochař znamená dvě činnosti, které vykonává jediný člověk. Pokud druhý výraz upřesňuje první, jako malíř amatér, spojovník se nepíše. Další příklady: technicko-ekonomický (tj. technický a ekonomický), modro-zelený (jiné je modrozelený, to je jediná barva)
 4. Spojovníkem můžeme nahradit druhou část slova, jestliže toto slovo vzápětí použijeme znovu, např. Jedná se o dva- až pětkrát větší částku. Můžete si vybrat mezi 20- a 45kilometrovou trasou. Ke slovu je připojen bez mezery, ale za ním už je mezera.
 5. Spojovník často spojuje místní jména, př. Frýdek-Místek, Praha-Hlubočepy. Pokud by mohlo dojít ke zmatení čtenáře, je lepší spojovník pomlčkou nenahrazovat. Např. železniční trať Ústí nad Labem-Střekov – Děčín hl. n., znamená, že z Ústí nad Labem z části zvané Střekov vede trať do Děčína. Kdybychom spojovník nahradili pomlčkou, mohlo by to místně neznalé vést k domněnce, že trať vede z města Ústí nad Labem do města Střekov a odtud dál do Děčína. Podobně trasa výletu Praha-Velká Chuchle – Černošice-Mokropsy – Řevnice – Karlštejn.
 6. Spojovník patří do výrazů: C-vitamin, Rh-faktor. Při změně pořadí vitamin C, faktor Rh se však neužívá.
 7. Užíváme jej k oddělení spojky -li. Ta se připojuje k prvnímu slovu věty, např. slovesu: víš-li, říkám-li, mohl-li. Je-li pouze součástí složené spojky, spojovník nepíšeme – zdali, čili, jestli, neboli, pakliže, nežli, ačli.
 8. Spojovník se dále užívá v chemickém názvosloví, internetových adresách, v mluvnických výkladech k označení částí, na které lze slovo rozdělit (př. ne-pře-mo-ži-tel-ný), při sestupném psaní kalendářních dat (rok-měsíc-den), při zápisu proměnných číselných hodnot (př. x-stupňový, n-tá odmocnina), v různých kódech (např.: ISBN 80-7168-679-4).
Tak! Snad si to teď budu všechno pamatovat. :-)

Zdroje:
Lingea pravidla českého pravopisu, 2010
Akademická pravidla pravopisu, 1993
Pište správně česky — poradna šílených korektorů, 2010
Internetová jazyková příručka Internetová jazyková příručka – http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=poml%C4%8Dka&Hledej=Hledej#bref3
Internetová jazyková příručka – http://prirucka.ujc.cas.cz/?ref=165&id=164

čtvrtek 26. června 2014

Kratičké pohádky bratří Grimmů

Pohádky dohromady trvají hodinu a čtvrt. První se jmenuje O čiperné Markétě (****) a je o dvou sourozencích, které si do služby najal bohatý pán. Markéta je chytrá a pilná a Kuba je spíš pomalejší a tak trochu mlsný. Nějak se to sejde, že pánovi ujídá trochu z budoucí večeře a jak je nešikovný, zbytek mu spadne a sežere ho pes. Na Markétě je, aby vymyslela, jak z téhle šlamastyky ven. Podaří se jí to vskutku výborně. Markétu hraje Klára Jernečková a Kubu Václav Sloup Tahle pohádka trvala pouhých 12 minut a připadala mi ze všech asi nejlepší. Stejně jako ty následující byla natočena v roce 1973.

O duchu v lahvi (***) je svým motivem známá pohádka, byl totiž použit i v jiných snímcích, jen si teď nevzpomenu v jakých. Vypravěčkou je Jiřina Švorcová a v roli otce se objevil Stanislav Neumann, jeho syna hrál Miroslav Nohýnek a ducha Zdeněk Kryzánek.

Po pětadvaceti minutách začíná opět Jiřinou Švorcovou uváděná pohádka O starém komínu (***). Hlavní postavou je princezna Jitka Smutná, která zabloudila v lese a stýská si, že nikde nenajde cestu domů. Naštěstí přijde ke starému komínu, který jí slíbí radu, ale jen za jedné podmínky… Krále hraje Vladimír Šmeral a prince Jan Přeučil, v téhle pohádce ale vypadá k světu, resp. snesitelně, když nemá ten ohavný knír, který z něj dělá alespoň čtyřicátníka. Jinak mi pohádka trochu připomíná Krásku a zvíře.

O doktoru Vševědovi (****): Pohádka o tom, jak se ze sedláka Raka (Vladimíra Menšíka) stal doktor Vševěd a jak vtipně zvládl lapálii s odhalováním ztraceného knížecího bohatství a jak zjistil, že jenom šaty z něj doktora neudělají. Jeho ženu hraje Helena Růžičková, knížete Miloš Nedbal a tři sluhy Josef Velda, Zdeněk Najman a Vlastimil Bedrna. Příjemně jsem se pobavila. Tuhle pohádku byste měli vidět, je pěkná.

Dary skřítků (****). Tak tuhle pohádku jsem neznala, ale je hezká. Vypráví o putování dvou kamarádů – zlatníka Petra Olivy a krejčího Stanislava Fišera, kteří se setkají s lesními skřítky, jejichž „náčelníkem“ je Bohuš Záhorský.

Jak se stal muzikant králem (***) je poněkud slabší pohádka, i když krásná Hana Maciuchová v roli princezny dělá, co může, a muzikant Václav Neckář vypadá taktéž dobře. Jenže snaha zabránit sudičkám v tom, co prorokovaly, už je poněkud okoukaná. A když se nikdo nesmí podívat na princeznu, mohlo to být vymyšleno trochu důmyslněji, třeba že by jí něco upadlo nebo na něj zavolala: „Mládenče,“ a on se otočil a nikoliv takto podivně. Krále hraje Bedřich Prokoš. . A všechny pohádky můžete vidět na http://www.youtube.com/watch?v=whsPL35LssM.

Jak ušetřit v oblasti vlastního rozvoje podle Evy Tomkové a mě

Každý den si na sebe udělejte čas. Dopřejte si dobré jídlo, s partnerem nebo kamarádkou si udělejte masáž a místo drahých lázeňských procedur si na tvář plácněte plátky okurky. Teď si z toho trochu dělám legraci, ale budete-li dbát o svoje fyzické i duševní zdraví, snižujete pravděpodobnost výdajů do těchto oblastí v důsledku nemocí, přepracování a podobně. Knih i rad o tom, jak účinně relaxovat je bezpočet. Můžete cvičit jógu, meditovat nebo třeba číst příjemnou knihu či plést. Jak je libo.

Pracujte na svém sebevědomí a bojujte proti úzkostem, vyhnete se alkoholismu, shopaholismu i workoholismu a mnoha dalším finančně náročným i jinak nepříjemným závislostem. Tématu se věnuje spousta dobrých knih, např. 101 strategií jak se nezbláznit v šíleném světě. Objevte výhody asertivity (upřímnosti a otevřenosti – místo toho, abyste se potají sami užírali starostmi, tak se svěřte) a koučování. (Čtěte můj blog ;-)). Píšu tady o tom.)

Ušetřete za zábavní akce: Spousta zajímavých akcí je zdarma nebo za dobrovolný příspěvek. Bylo by hezké alespoň něco dát, ale pokud máte do kapsy opravdu hluboko, aspoň oceňte snahu organizátorů potleskem, mailem, dopisem nebo osobním poděkováním za vydařenou akci nebo aspoň za snahu. V určitých dnech jsou do muzeí, zoo, galerií apod. slevy. V Brně i v Praze a možná i leckde jinde najdete podobné kulturní skvosty za nízké ceny.

Posilujte a cvičte doma: Co si pamatuju z posilovny, stejně nám říkali, že je lepší cvičit s vlastní vahou, než s činkami. Osobně teď zkouším spíše protahování, protože z té kancelářské práce je člověk tak strašně ztuhlý!

Jazyky se učte sami doma, nebo využijte kurzů, které nabízí město či jiná instituce zajímající se o rozvoj lidí. Třeba by vám je mohl proplatit zaměstnavatel? Zkuste on-line kurzy na internetu zdarma. Nebo si pujčte knihu z knihovny. Zkuste si psát s rodilým mluvčím přes chat, překládejte si písně, čtěte pohádky v cizím jazyce, učte se s dětma…

středa 25. června 2014

Shopaholismus a oniománie (2/2)

Kdo to má a kolik lidí je takových?
V Americe je prý přibližně 6 % populace postiženo shopaholismem. Obecně se ale odhaduje, že jde o 2−12 % evropské a americké populace. Dle Robertse a Chris Manolis z univerzity v Ohiu mají k shopaholismu sklony především introverti s nízkým sebevědomím. (Výzkum na 400 studentech v průměrném věku devatenáct let… což je poněkud malý vzorek.) Obvykle jde spíše o ženy. Ty mají sklony nakupovat nesmyslné množství především šperků, oblečení nebo bot. Důvodem pro změnu chování či vyhledání pomoci je obvykle touha koupit si dům, pořídit si dítě nebo ultimátum od partnera.

U Němců jsou procenta shopaholiků následující: 6,9 % žen a 6,8 % mužů.

A co tedy s tím?
Údajně je nutné vyhledat odbornou pomoc, protože jde o impulzivní poruchu. Pokud ale máte pocit, že trpíte lehčím shopaholismem (nebo byste mohli) a chcete si zkusit pomoci sami, můžete vyzkoušet následující rady:

Člověk by se mohl stát závislým téměř na čemkoliv, třeba i na žvýkání žvýkačky, rychlé jízdě autem, hraní na kytaru… Odborníci si myslí, že většina nových závislostí souvisí s rozvojem civilizace v posledních desetiletích, které lidem otevřelo mnoho nových možností. Zřídka se ale stává, že by se s nimi lidé hlásili u lékařů, většinou to za ně udělá rodina, obvykle až v situaci, kdy jsou kvůli své závislosti zadlužení nebo jim hrozí rozvod či ztráta zdraví.

„Léčba by tedy měla probíhat paralelně – snížit vnitřní napětí, které závislý člověk nutně pociťuje, čímž se sníží úzkost, jež by vznikala. Zároveň je nutné začít na člověka působit psychologicky. Důležité je identifikovat spouštěč a hledat cesty jak přerušit řetězec myšlenek, emocí a chování, jenž ke spouštěči vede.“ Takže spolupráce psychiatra i psychologa.
 • Nejdůležitější je chtít s tím něco dělat. Přemýšlet nad tím, zda opravdu nenakupujete pro pocit úspěchu, pro zlepšení nálady. Musím říct, že když nad tím přemýšlím, moc dobře si vybavuji, že jsem to tak svého času dělala. Co mi pomohlo? Asi být vyrovnanější a začít si na něco šetřit, navíc jsem utrácela stejně jenom za maličkosti typu čajíky, klubíčka, látky. Kromě toho taky snaha o pořádek, protože když vidíte, že nové věci nebudete mít kam dát, můžete jejich nákup lépe zvážit. A taky jsem přestala chodit do města a na nákupy. Když nechodím do obchodů, nenakupuju a neutrácím. „Při léčbě se tedy jedná nejprve o práci s motivací, doporučuje se změna životního stylu, využívání vlivu širšího okolí, rozpoznávání spouštěčů závislosti a vyhýbání se jim nebo jejich lepší zvládání, dále je klíčové prohlubování sebeuvědomění, udržování dobrého stavu a prevence relapsů. Jedná se o postupy, které se používají i při léčbě jiných návykových onemocnění.“ 
 • Úplně vynechejte e-shopy! Tam se utrácí nejsnadněji.
 • Zrušte kontokorent a nepůjčujte si!
 • Vezměte si s sebou hotovost a platební kartu nechte doma. Berte si jen minimum peněz – podle vašeho rozpočtu. Raději plaťte hotově, ať máte přesný přehled o tom, kolik jste utratili.
 • Udělejte si rozpočet na den nebo týden. Musíte jej dodržet.
 • Nákup si promyslete! Jestliže máte pocit, že danou věc nutně musíte mít, jděte nejprve domů a tam to pořádně zvažte. Vrátíte se pro ni až zítra nebo ještě později.
 • Držte se nákupních seznamů.
 • Ujistěte se, že danou věc skutečně potřebujete!
 • Velké obchodní domy, kde je všechno pohromadě a hezky naservírované, jsou pro shopaholiky prokletím. Najděte si ve vaší čtvrti malé a specializované krámky. Seženete tam vše, co nutně potřebujete, často ve vysoké kvalitě a navíc v příjemné a přátelské atmosféře.
 • V obchodech buďte jen nezbytně nutnou dobu. Nákupy vyřiďte co nejrychleji. Rozhodně ne o víkendech, to jděte raději do přírody.
 • Kupte si jen to, na co máte. Pozor na lákavé reklamy typu „výhodný“ a „exkluzivní“.
 • Naučte se rozhodovat - vezměte si to, nebo ono, nikoliv oboje dvoje plesové šaty, když téměř nechodíte na plesy.
 • Každý den si piště seznam koupených věcí a částky, které jste za ně utratili. Snadno pak uvidíte, které koupě byly skutečně potřebné, a vyřadíte tak ty zbytečné.
 • Dejte si pozor na lákavé reklamní poutače, výkladní skříně obchodů, reklamy v televizi. Myslete raději na něco jiného. To je tedy rada jak noha.
 • Odložte peníze k někomu, kdo vám je nedá na zbytečnosti.
 • Zkuste si na něco šetřit.
 • Snažte se dělat jinou činnost: fyzickou aktivitu, procházky, něco s přáteli. Tzn. najděte si nějakou rozumnou zábavu. Koníčka, kterému budete dávat svůj čas, místo nákupů. Žádný volný čas na nákupy – dělejte třeba dobrovolnici v útulku. Vypadněte ven a věnujte se něčemu užitečnému. Dejte svému životu smysl. Začněte tím, že svou mysl zabavíte nějakým jiným způsobem. Najděte si něco, co vám dodá dlouhodobý klid a rovnováhu. Svou pozornost upínejte k jiným aktivitám, které vám přinášejí pocity štěstí, a když udeří touha nakupovat, naplňte si program do poslední minuty něčím, co s nakupováním vůbec nesouvisí.
 • Řekněte svým nejbližším přátelům o vašem problému a požádejte je, aby vám pomohli překonat slabou chvilku, když to na vás znovu přijde.
 • Vyhýbejte se slevám. Nic nemá tak škodlivý účinek na závisláky jako různé akce a sezónní výprodeje.
 • Snažte se omezovat impulsy k nakupování postupně. Postupným odvykáním dosáhnete většího úspěchu, než když se drasticky odstřihnete od všeho, po čem tak moc toužíte. Zažeňte svou chuť pár menšími nákupy, ne nezvladatelným nakupovacím záchvatem, při kterém utratíte nechutnou sumu.
Našla jsem článek jakési Pavly, která tvrdí, že příčinou nemusí být nedostatek lásky, jak se kdesi dočetla, protože má skvělého manžela, který si ani příliš nestěžuje na to, že má 43 kabelek a 89 párů bot. „Pravda je, že manžel nemá zdání, kolik jich opravdu mám, protože ve skříni v předsíni jich je jenom deset, a už nad nimi nechápavě vrtí hlavou. Ty ostatní mám v ložnici, ve své skříni, kam on nechodí. Spoléhám na to, že muži nepoznají jednu bílou kabelku od druhé, takže to na mě nepraskne.“

Prostudovala jsem si všechny uvedené zdroje:
http://ona.idnes.cz/shopaholismus-moderni-zavislost-na-nakupovani-f5a-/vztahy-sex.aspx?c=A080306_145105_zdravi_bad
http://www.celostnimedicina.cz/shopaholismus.htm
http://zena-in.cz/clanek/zavislost-na-nakupovani-to-neni-vtip-ale-shopaholismus
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/shopaholismus
http://proslecny.cz/shopaholismus-vic-nez-jen-nakupovani/
http://www.omlazeni.cz/shopaholismus-rady-jak-44-92021-0.html
http://magazin-2k.cz/shopaholismu-aneb-kdyz-uz-nakupovani-neni-v-poradku/
http://www.kafe.cz/pribeh-pavly-nakupy-jako-zavislost-poznate-shopaholismus-28968.aspx#.U6F37HZ0P_4
http://www.novinky.cz/ekonomika/205089-nezdrzenlive-nakupovani-postihuje-jako-nemoc-az-kazdeho-dvacateho.html (Josef Koukal)
http://www.topzine.cz/zavislost-na-nakupovani-vas-nici-vime-jak-ji-prekonat
http://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/zavislosti-ktere-zavislostmi-nejsou-452259

úterý 24. června 2014

Jak ušetřit v oblasti nákupů podle Evy Tomkové a mě

Nákupy jsou zrádný. Tady musím zmínit, jak jsem slyšela, že jedna paní s manželem dělá workshopy. Že vám na tom nepřijde nic divného a nevíte, jak to souvisí s nakupováním? No, on pracuje (work) a ona nakupuje (shop).

Co se týče nákupů existuje dokonce shopaholismus a oniománie. Vrátím se k tomu v příštím článku, ať zbytečně neodbíhám. Tak tedy, jak ušetřit, když jdete nakupovat? Osobně můžu poradit – choďte nakupovat co nejmíň. Šetří to váš čas i peníze, protože mnoha lidem se snadno stane, že když už jsou v obchodě nebo ve městě u obchodů, neodolají tomu nebo onomu. Nakupovat co nejmíň znamená udělat jednou týdně (nebo jednou za dva týdny) velký nákup, kdy si pořídíte všechno, co budete na takto dlouhé období potřebovat kromě rychle se kazících potravin, které dokoupíte v průběhu týdne.

Na takovýto pořádný nákup je ovšem třeba být připraven. Nejlépe tak, že si naplánujete, co kdy budete vařit. Zahrnete i svačiny a snídaně, ať pak mlsně (či dokonce hladově) nepřecházíte po kanceláři a nenakupujete je zbrkle cestou do práce.

Jedním z Eviných tipů je kupovat pouze to, co potřebujete, což v podstatě odpovídá mojí radě – kupovat především potraviny, nikoliv poživatiny, ze kterých se nenajíte. Je totiž až příliš snadné, nabrat si plný košík jogurtů, čokoládiček a všelijakých třeba i zdravých lákadel, abyste pak doma zjistili, že skutečně večeřet či jindy sníst můžete pouze jeden kedlub a to ještě bez pečiva, všechno ostatní jsou cukry, oleje, sójové omáčky, dresinky a jablíčka.

Známá je též rada – nakupovat s nákupním seznamem: Napište si, co potřebujete koupit – poté, co jste si ve spíži zkontrolovali, že to skutečně nemáte!!! A kupte jen to, žádné další tuny věcí v akci. A předem se zamyslete nad tím, kolik toho potřebujete a dokážete sníst. Je škoda vyhazovat potraviny. Mimochodem nákupní seznam výrazně šetří váš čas, protože nebloumáte obchodem sem a tam. I z toho důvodu pokaždé přítele doslova otravuji, že než půjdeme do obchodu, dohodneme se, jaká jídla potřebujeme obstarat (a na která třeba půjdeme do restaurace nebo nebudeme mít možnost vařit) a co tedy chceme koupit.

Dalším známým trikem je chodit nakupovat jídlo sytí. Hladový člověk údajně utratí snad až o dvě stovky více, než když se před nákupem nají.

Myslete na marketingové triky: osvětlení zboží, aby vypadalo lákavěji, vůně u pečiva, která vás svádí ke koupi, a dražší zboží v úrovni očí – to levnější obvykle bývá níž, ale některé obchoďáky to tak nemají, je třeba se ohnout a podívat, co se skrývá dole u země.

Využívejte slev u toho, co si skutečně chcete koupit. Knihy můžete koupit levněji na knižním veletrhu. Nebo sledujte akce: předvánoční, povánoční... Zvažte, zda byste si to koupili, i kdyby to nebylo ve slevě. To, že si koupíte dvacet zlevněných mističek, které ve skutečnosti nepotřebujete, vaší peněžence zrovna dvakrát neprospěje, i když jsou oooopravdu levné a výhodné! Využívejte slevových kartiček: mají je dnes skoro všechny obchody s potravinami: Billa, Penny, Tesco…, ale i mnohé lékárny (dr. Max, větší i menší), obchody s kosmetikou (Yves Rocher) a ledaskdo další.

Někdy a někde můžete vyzkoušet smlouvání. Především Vietnamci na tržnicích jsou leckdy ochotní vám něco slevit. Ale můžete to vyzkoušet i v normálním obchodě, zejména pokud jste si všimli, že zboží má nějakou vadu a vy ho přesto chcete. Předem si ale rozmyslete, jestli to se slevou jen zkoušíte a vezmete si ho i jinak, nebo nikoliv.

Zvažte celkovou cenu! Jestliže si kupujete věc, která bude vyžadovat další náklady (auto má spotřebu benzínu, technické kontroly, pojištění pračka vody i energie, myčka vody i tablet, čištění, údržby atd.), započítejte do své srovnávací kalkulace i ty. Možná se vám dražší lednička vyplatí velice rychle v nižší spotřebě, zvláště když se dnes často elektrická energie zdražuje. U spotřebičů pouvažujte o tom, zda je vůbec potřebujete a na kolik vás tedy ročně přijdou.

pondělí 23. června 2014

Jak ušetřit v oblasti lidí podle Evy Tomkové

Nejbáječnějším nápadem mi přišlo ušetřit za rozvod. Jak to udělat? Nejjednodušší způsob je nerozvádět se. Ano a pochopitelně pro škarohlídy také nevdávat se, že? ;-) Ale o tom to není! Trik je v tom, že se necháte fascinovat vašimi rozdíly. Že si oblíbíte to, že jste každý jiný. Snažíte se poznat, co toho druhého proboha může bavit na motorkách? Zjistíte, že váš protějšek je neskutečně zajímavý tvor, který má spoustu senzačních nápadů a myšlenek, když mu dáte prostor je vyslovit, můžete se je dozvědět i vy. (Kolikrát si říkám, že bych partnera začala trošku „vykrádat“ a o těch skvělých nápadech psala na blog. Jeho chyba, že on svůj blog nemá, ne? A vám by se ty nápady taky mohly líbit. Ale radši se ho zeptám. ;-))

A teď si dovolím jeden malý citátek ze strany 79 – protože mě tahle část naprosto fascinuje a připadá mi velice moudrá. Snad ji i zařadím do svého výběru velkých pravd: „Lidé se nerozvádí proto, že se k sobě nehodí, ale proto, že spolu neumí mluvit. Pokud se naučíte spolu mluvit, všechno, ale úplně všechno se dá vyřešit.“

neděle 22. června 2014

Jak ušetřit v oblasti jídla podle Evy Tomkové a mě

V téhle oblasti jsem si všechny tipy označila hvězdičkou, protože jsou skvělé a můžu je využít. Některé už sama používám. Například jsem vám už psala, že se snažím péct si doma, protože je to levnější a nejspíš také zdravější. Víte naprosto přesně, kolik je v daném dortíku cukru, tuku a mouky, takže když se snažíte zhubnout, snáze si ho odepřete. A když si doma pečete i chleba, můžete přestat chodit do pekárny, čímž eliminujete riziko, že si tam koupíte něco dobrého. Osobně šetření v téhle oblasti považuji za důležité. Ono se to sice možná nezdá, ale aspoň v Brně jsou takové ty chutné koláčky vcelku drahé. Sedm až čtrnáct korun, některé dezertíky – tak jednoduché jako linecké koláčky s tvarohem (snadno nahradíte mým Jednoduchým tvarohovým dortem) – dokonce dvacet korun za miničtvereček šest krát šest centimetrů.

Podobně je to i s domácím vařením – pro paní domu asi žádná sranda – ale pomocí krásného ubrusu můžete stůl hezky načinčat, jako byste byli v restauraci. A místo toho, abyste každý za svoje jídlo dal sto padesát korun, si k tomu kupte lahvinku dobrého vína – pokud bude za míň než tři stovky, vlastně jste ušetřili. A teď mi řekněte, že si při šetření doma neužíváte?

A samozřejmě můžete vařit na více dní, chystat si svačiny – místo kupování drahých, nezdravých a ne příliš chutných baget – jen to má drobnou nevýhodu… chce to váš čas, ale taky nápaditost a kreativitu. Můžete se pěkně vyřádit a třeba vám pomůže i váš drahý muž a děti.


Při vaření používejte hrnec o velikosti plotýnky, je-li hrnec menší, zbytečně vám uniká teplo. Hrnce přikrývejte pokličkou, dosáhnete kratší doby varu (snad až čtyřikrát) a tím také ušetříte. Troubu, v níž pečete, otevírejte jen minimálně a mějte přitom nachystané chňapky, abyste mohli pekáč nebo nádobu vytáhnout. A nejdříve po čtvrt hodině pečení moučníku, tím zabráníte tomu, aby se vám srazil.

V roce 2015 se za nejlevnější považuje vaření na zemním plynu, pak na indukci, která je až o 50 % výhodnější než sklo-keramická deska nebo elektrické plotýnky.

sobota 21. června 2014

Shopaholismus a oniománie (1/2)

Postahovala jsem si různé články z internetu a pustila se do čtení toho, co je a není shopaholismus a oniománie, protože už jsem o tomhle tématu leccos slyšela či četla. Dokonce byl natočen film Báječný svět shopaholiků. Viděl jste ho někdo?

Co to je a proč to vzniká?
Názory se pochopitelně různí, ale já vám přináším stručnější souhrn toho, co jsem se dozvěděla. Jedni shopaholismus a oniománii (kompulzivní nakupování) definují jako závislost na nakupování, která postupně zničí celý váš život (ať žije optimismus!) a druzí tvrdí, že to je jen nedostatek pevné vůle. V obou případech jde o nutkavé nakupování něčeho, co ve většině případů vůbec nepotřebujete a nepoužíváte. Je-li postiženým lidem nakupování znemožněno objevuje se u nich úzkost a další nepříjemné psychické stavy. Takoví lidé využívají nakupování jako řešení svých těžkostí v běžném životě. Mají ho jako terapii, která zpočátku pomáhá. „Stejně jako v případě ostatních závislostí vyplňuje nutkavé nakupování určitý druh prázdnoty.“ „Jakmile se jim něco nedaří nebo mají nepříjemné pocity, jdou a nakoupí hromadu věcí. Je to pokus zvednout si sebevědomí. Bohužel jakmile přestanou nakupovat a jejich extáze pomine, zůstanou jen opět o něco větší výčitky svědomí a úzkost,“ uvádí Edwardsová, profesorka marketingu na Eastern Michigan University.

Takže sečteno a podtrženo – nákupem se postižený snaží zlepšit si náladu a vyrovnat se se stresem. Asi jako když já utíkám ke knížkám, jen to mám poněkud levnější. Nicméně podstata zůstává – od skutečného problému nebo něčeho tíživého se uniká jinam. To špatné není nakupování jako takové, ale to že „shopaholismus vždy vede k obrovským dluhům, destrukci mezilidských vztahů, pracovním problémům, depresím a úzkosti.“ Pro zmírnění bych doplnila – neřešený! Zvláště nebezpečné na něm je, že jde o společensky tolerovanou závislost. Všichni vás varují před kouřením, alkoholem a drogami, ale před obchody a nakupováním?

Podobně jako jiné závislosti vzniká postupně a rozvíjí se. Zpočátku jde o neškodné nakupování – třeba i něčeho, co nepotřebujete, ale říkáte si, že by se vám to mohlo hodit, ale později začnou někteří shopaholici svoje nové věci a dluhy schovávat a tajit (stejně jako alkoholici schovávají lahve). Nakupování se stává „středem vesmíru“ postiženého jedince. Svůj volný čas rádi tráví v obchodních domech. Neustálé výtky, proč utrácí peníze a nakupují zbytečnosti, pochopitelně nepomáhají.

Onioman cítí potřebu neustále nakupovat. Pořizuje si zbytečnosti, o které od okamžiku nákupu nemá zájem a nepoužívá je. Nakupování probíhá v tazích – mezi jednotlivými nákupy může být i několikatýdenní pauza. „Tato intenzivní touha je typická pro všechny impulzivní poruchy. Člověku činí silné potěšení těšit se na akt nákupu. Ten pociťuje jako vzrušení až euforii. Uspokojení potřeby vede nejprve k uklidnění a poklesu úzkosti, po němž následují pocity viny, hněvu, smutku nebo apatie. Výčitky svědomí a obava, že utratil příliš mnoho peněz, ho nutí racionalizovat koupi takového předmětu nebo před partnerem snížit její skutečnou cenu tak, aby koupě byla akceptována. Také tvrdí, že se jednalo o výhodný nákup. Tito lidé si vymýšlí, odkud vzali finanční zdroje, nebo o nákupu blízké prostě neinformují.“ A

Shopaholismus postihuje muže i ženy přibližně stejně, jen muži problém maskují sběratelstvím: „Ta hranice mezi sběratelstvím a chorobným nakupováním není úplně ostrá,“ vysvětluje MUDr. Karel Nešpor, CSc.. Vypráví příběh o tom, že měli pacientku závislou na alkoholu, která „žila s přítelem, jenž byl náruživým sběratelem knih. Jejich obydlí bylo knihami doslova napěchováno. Na záchodě, v koupelně, v předsíni… Dokud žena pila, tak jí to nevadilo a manžel posedlý knihami zase toleroval její pití. Ovšem ve chvíli, kdy vystřízlivěla, došlo jí, že nebude žít ve skladišti a vztah se rozpadl.“

Nejběžnějším spouštěčem impulzivního nakupování jsou deprese a emocionální neklid. Uváděnou příčinou může být i nízké sebevědomí. Shopaholici prý mají tendenci k fantazírování a jsou náchylnější k depresi a záchvatům úzkosti. Výzkumy neprokázaly spojení mezi shopaholismem a výší příjmu nebo pohlavím. V jiném článku se hovoří o tom, že ženy tvoří 80 % z celkového počtu takto závislých lidí. Shopaholičky trpí pocitem samoty, smutku, hněvu, nudy, jsou málo oceňované, s nedostatečnou seberealizací, partnerskými problémy, prostě jsou nespokojené se svým životem nebo mají deprese. Často není tato závislost jediným problémem – mohou mít například i poruchy příjmu potravy nebo jsou současně závislé na alkoholu.

Závislosti bývají spojeny s vyšší úrovní impulzivity a nezralostí charakteru. „Platí, že v případě závislostí, kterým se budeme dále věnovat, se jedná především o prostředek jak uniknout od problémů vnějšího světa, od stresu, úzkostí, bezmoci, viny, deprese apod. Člověku vlastně nahrazují něco, co mu chybí. Jako příklad lze uvést někoho, kdo touží po úspěchu, pochvale, ocenění, má pocit, že nepodává dostatečný výkon, a tak se celkem lehce může stát workaholikem.“ Řešením tedy je dobrat se skutečného problému, pak totiž není třeba hledat náhradní řešení závislostí.

Nákup shopaholiky odvede od jejich problémů a cítí se po něm lépe. Ovšem jen dočasně. Jakmile euforie odezní, přijde stav, který je velmi často zase o něco horší, než byl ten před nákupem. Jenže závislí tenhle začarovaný kruh nevidí, a tak každý nezdar řeší nákupem něčeho nového.

Podle následující definice závislosti není shopaholismus závislostí jako takovou: „Charakteristikou pro syndrom závislosti je touha užívat psychoaktivní látky, alkohol nebo tabák, přičemž dochází k potížím se sebeovládáním, k vyžadování vyšších dávek, zanedbávání ostatních aktivit a zájmů a pokračování v užívání i přes zjevně škodlivé následky. Jedná se tedy především o závislosti na látkách (alkohol, nikotin, opioidy, kanabinoidy, sedativa nebo hypnotika, kokain a další stimulátory včetně pervitinu a kofeinu, halucinogeny, organická rozpouštědla a další).“

„Už v roce 1948 prohlásil německý psycholog Viktor von Gebsattel, že prakticky každý lidský zájem, ať je nasměrován kamkoli, může vyústit v závislost. Aby se jednalo o skutečný návyk, musí být přítomno snížené sebeovládání a postupné zvyšování tolerance závislého jedince. Po vysazení nebo skončení jsou přítomny abstinenční příznaky a důležitý je jasný důkaz o škodlivosti tohoto počínání, jež se často projevuje v zanedbávání ostatních, většinou pro život nutných aktivit. Podstatné je utajování a pocit viny, ztráta kontroly a leckdy vedení dvojího života. „Hranice je daná snesitelností aktivity – závislosti, poruchy, mánie – vůči člověku samému a jeho okolí,“ dodává MUDr. Cimický.“

Na evropském psychiatrickém kongresu prezentoval italský psychiatr Marco Di Nicola s kolegy výzkum, z něhož vyplynulo, že 33 % pacientů s bipolární poruchou (maniodepresivní chování) mělo alespoň jednu behaviorální závislost, tedy nelátkovou závislost, např. patologické hráčství, nutkavé nakupování, sexuální závislost, závislost na internetu, na pohybu a workaholismus. Existuje také závislost na čokoládě, na partnerovi, na sexu (hypersexualita – nymfomanie/satyriáza), na pornografii (týká se přibližně 7 % lidí, muži preferují přímo porno, neboť potřebují vizuální podněty, kdežto ženy upřednostňují erotické fotografie či literaturu), na kráse, na opalování (= tanorexie), na botoxu, na pohybu (extrémní fitness), na televizi, na internetu a čemkoliv dalším, co přináší informace, tzn. na informacích, na počítačích, na virtuální realitě, na mobilu, na posílání a přijímání textových zpráv, na chatování, na počítačových hrách…

pátek 20. června 2014

Jak ušetřit v domácnosti podle Evy Tomkové a mě

Důvodů k šetření může být spousta – chcete si dopřát něco dražšího (dům, dovolenou, konkrétní věc…), chcete si vytvořit rezervu „co kdyby“, nebo máte zkrátka hluboko do kapsy a nebo chcete jen vyzkoušet šetření. Co to plácám? Ale nic, věřte mi, může to být super dobrodružství, takový menší zážitek, když přemýšlíte, jak ušetřit, ale přitom se neomezovat. Můžete totiž zjistit, že když přemýšlíte, jak ušetřit a utratit méně, je to trošku adrenalinové a zároveň možná zažijete více věcí než jindy. Můžou vám k tomu dopomoci rady z knihy 111 tipů jak šetřit svoje peníze (pár vybraných v tomto článku) nebo moje vlastní, které stále doplňuji.

První Evinou radou je, abyste si ujasnili důvod, proč šetříte. Pokud kvůli tomu, abyste měli peníze na něco konkrétního, radí, abyste si dali fotku té dané věci do peněženky. Že prý vám to pak půjde lépe. Já šetřím třeba proto, že nemám příjem, nebo aspoň ne pořádný, jen takové malé „kapesné“ (pod deset tisíc pro zvědavce). Prvně jsem šetřila proto, abych byla v plusu, ale to stejně moc neovlivním – některým výdajům typu zdravotní pojištění se zkrátka nevyhnu – ale pak mě napadlo, nebo to možná přišlo samo šetřit pro zábavu. Pro tu zvědavost, co jsem schopná ušetřit. A v této fázi jen žasnu nad možnostmi zdarma. Co všechno jde zdarma nebo se slevou či velice levně zařídit, udělat a zažít. Kolik zábavy může se správnýma lidma přinést piknik v městském parku místo drahého výletu do zahraničí?

Jedním z užitečných tipů je rozhodně přestat utrácet za dekorace. Jo, konec kupování kravin a hloupostí do bytu. Dekorace jsou nejhorší věc na světě! To už je jenom můj názor ;-) a vychází z prostudování několika knih o uklízení. Ano, najde se pár výjimek, jistě. Možná máte od přítele keramického sloníka pro štěstí, nebo vystavené miniatury domečků či konvičku z dovolené. Fajn, beru, ale vezměte v úvahu, že z toho všeho musíte oprašovat prach a pokud vám to nepřináší (nejlépe každý den) pocit štěstí, že takto krásnou věc máte, dělá to ve vašem obydlí pouze nepořádek. Navíc byt můžete ozdobit mnohem účelněji, např. rostlinkami, které kvetou, nebo jak píše rude.x jdou sníst, tzn. bylinkama.

A: "Tak jaký je společný bydleni?
B: "Supr, během tří dnů mi vyhodila moje oblíbený roztrhaný tričko, rozbila milovanej hrnek, vymazala všechno porno (6,5GB!!!), zasrala byt zelení, která se nedá sežrat ani vykouřit. A zakázala mi tahy s kámošema."
A: "Takže děla přesně to, kvůli čemu si s ní nechtěl bydlet. Si chlap ne, tak si dupni."
B: "Taky že jo, holčička si po tejdnu společnýho bydlení, začíná nějak moc vyskakovat."
A: "No jo, jdu zase makat. uvidime se v pátek pod pe"
B: "Pátek rušim, jdu na balet."
A: "Wtf?"


Můj oblíbený vtip z lamer.cz.

Ale zpět k těm dekoracím – spoustu si jich můžete poměrně levně sami vyrobit. Máte-li děti, máte už rovnou o zábavu postaráno, toho „haraburdí“ co natahají ze školy z výtvarek a podobných předmětů případně jiných kroužků můžete vesele využít k vyzdobení domácnosti. Alespoň ony budou mít radost. A například vlastnoručně vyrobené ozdoby na stromeček – háčkované vločky uvidíte, když se podíváte do mých článků v tvorbě, vás také přijdou na pakatel. Další skvělé tipy, jako kamínky z dovolené, fotografie, magnetky z jogurtů či jiných potravin, které stejně (!!!) kupujete, vlastnoručně malované obrázky atp.

Jiným tipem jak ušetřit je větrat ekologicky. Jojo, šetření a ekologie spolu mnohdy významně souvisí. Víte, jak se správně větrá? Na koleji jsem šílela ze své jinak milé spolubydlící z vedlejší buňky, která nechala celou noc i den okno otevřené na větračku. Zima tam byla jak v psírně, ale smrad, který způsobovala sprcha, ačkoli jsme ji čistily, lily do ní krtka i si zavolaly údržbáře, tam byl dál. Správné větrání není furt a málo, ale pořádně a rychle. Podle Evy Tomkové stačí jen dvě minutky, mamka mi vždy říkala pět. S dokořán otevřeným oknem.

Taky zvažte, jakou udržujete teplotu v místnosti. Běžné bývá 22 °C pro místnosti, kde trávíte čas bez fyzické aktivity, na spaní se naopak hodí nižší teploty kolem 19 °C. Přetopené místnosti jsou nejen náročné pro vaši peněženku, ale ani zdraví zrovna nepřidají. O používání klimatizace už jsem napsala svoje v článcích Jak se ochladit. Je to zbytečný krám do domácnosti, o který se musíte starat, čistit jej a žádný velký užitek nepřináší. V našich zemích se obvykle (v některých bytech nejspíš ne) dokážete obejít i bez ní.

Radiátor nezakrývejte záclonou (zvyšujete spotřebu tepla až o 40 %) ani nezatarasujte nábytkem. A nesušte na něm prádlo.

Myjte nádobí ve dřezu místo pod tekoucí vodou. Kromě toho, že to je snazší, protože se zbytky samy odmáčí, máte i menší spotřebu. "Během pěti vteřin proteče otevřeným kohoutkem přibližně jeden litr vody, za deset minut mytí nádobí takto spotřebujete zhruba 120 litrů. Každodenní desetiminutové mytí nádobí pak z vašich peněženek vytáhne navíc zhruba 3300 korun." (Novinky.cz)

Zrovna tak nenechávejte téct vodu, pokud si déle mydlíte ruce. (To tedy nevím, jak přesně udělat u klasických kohoutků, u pákových baterií to docela jde, i když to chce trochu šikovnosti, abyste všechno nezapatlali od mýdla, ale budiž, už jsem viděla i lidi, co si mydlí ruce skoro tři minuty. A spotřebovat 36 litrů na umytí rukou je fakt úlet!) Totéž platí pro čištění zubů. Přece když mám kartáček v puse, nemusí mi téct voda. A přitom každý čtvrtý Čech má právě tento zlozvyk.

Ušetřit můžete, když utáhnete kapající kohoutky i záchod.

K dalším z mých rad patří ekologicky (ekonomicky) prát. Psala jsem o tom v článku Umíte prát v pračce? Leckdy stačí prát na nižší stupeň a dávkování prášku také užívejte podle návodu výrobce, ne, jak byly zvyklé vaše maminky plnýma hrstma.

A co se mi zvlášť líbilo z rad do domácnosti bylo – „Věci nevyhazujte, ale prodávejte nebo vyměňujte“. Využít můžete prodeje přes internet, antikvariátů, second handů, bazarů, nebo uspořádat vlastní „garážový prodej“. Asi na tom nezbohatnete, ale je to ekologičtější i přínosnější.


Vypínejte spotřebiče ze zásuvky, i ve stand-by režimu spotřebovávají elektřinu. Sice málo, ale přece. A když jich máte hodně, projeví se to i na vaší peněžence. 

Pořizujte si spotřebiče s menší spotřebou energie, znát to bude zejména u ledničky, která běží v podstatě trvale. Spotřebiče se označují energetickými štítky. Od roku 2010 se spotřebiče označují v třídě A+++ až G, kdy G znamená nejhorší (= nejvyšší) spotřeba.

Odmrazujte ledničku. Otvírejte ji jen, když v ní něco potřebujete, zírat můžete z okna a půjde vám to míň na tloušťku. ;-) Postavte ji co nejdál od zdroje tepla, tzn. od sporáku nebo topení. Hodilo by se, kdyby na ni ani nesvítilo slunce. Kolem ní by měl volně proudit vzduch. "Každý stupeň v okolí navíc zvyšuje spotřebu chladničky asi o čtyři procenta." (podle Novinek.cz) Nejvhodnější teplota v ledničce je +7°C.

čtvrtek 19. června 2014

Ježčí kůže (**–***)

Čtyřiceti minutová pohádka z roku 1978 je inscenací původní hry Ježčí kůže. Na motivy pohádky Jána Czambely ji napsala Anna Jurásková. Ačkoliv na ČSFD dostal tento snímek 62 %, vidím to na dvě až tři hvězdičky. Tři proto, že se mi líbí nápad s dýmkou. A dvě proto, že je velice podobná jiným pohádkám se stejným trestem, ačkoliv ty pravděpodobně vznikly až po této. Jenže je nejspíš budete znát více. A taky je to přílišná kulisovka.

Když Janko (Vítězslav Jandák) odchází do světa, dalo by se to přece docela dobře točit v nějakém skanzenu. A malované hory v pozadí – dnes už to není ono. Na druhou stranu – králíkům, sovám a datlům (či co to je) se musíte zasmát. Jsou tak srandovně udělaní, že rozhodně stojí za vidění.

Zato čtyři neschopní loupežníci asi těžko přepadnou zámek a ukradnou králi korunu. Hrají je Lubomír Kostelka, Jiří Krampol, Ladislav Trojan, Jan Kuželka. K dalším postavám patří princezna Juliška (Tatjana Medvecká), král (František Filipovský) a Maryška (Dagmar Veškrnová).

111 tipů jak šetřit svoje peníze

V článku Pár způsobů, jak ušetřit jsem se zmínila o nedávno přečtené knize od Evy Tomkové 111 tipů jak šetřit svoje peníze. Kniha je příjemně rozdělena do několika trefně pojmenovaných kapitol, např. domácnost, jídlo, lidé, nákupy apod. Každý ze sto jedenácti tipů je napsán na jedné nebo na dvou stranách, což v dnešní superuspěchané době zvláště oceňuji. Krátké kapitoly jsou příjemné na čtení a takovou knihu si můžete vzít třeba do tramvaje nebo čekárny k lékaři. I na psaní poznámek je to příjemné. Vždy snadno poznáte, kde jste skončili, a kolik vám toho zbývá k prostudování.

Některé tipy jsem předem zavrhla jako naprosté hovadiny dobré leda tak pro pobavení, např. levné bydlení na hausbótu, ale u jiných jsem si udělala hvězdičku, protože mi připadaly skutečně zajímavé a pro mě využitelné. Řekněme, že 41 tipů mi připadalo využitelných přímo mnou. To je docela dobré, ne? A kdoví, některé další třeba využiji v budoucnu, protože v tuto chvíli mohu těžko „šetřit na dětech“, když žádné nemám. ;-) A nebojte, není to myšleno nějak špatně, možná dokonce naopak – více se jim věnovat a méně jim kupovat blbosti.

Ke knize mě pochopitelně přivedl její poutavý název a také to, že jsem sama napsala článeček o tom, jak ušetřit a tomuto tématu se věnuji v praxi. – Postupně do svého článku doplňuji nové a nové vyzkoušené způsoby. Něco vám možná taky bude připadat bláznivé, ale tak už to chodí. ;-)

Kniha má 180 stránek, ale přečíst se dá za pár dní a to dokonce i když si uděláte devět stránek výpisků. Myslím, že v nich mám vše podstatné. Do rukou se mi z Moravské zemské knihovny dostalo první vydání z roku 2009 z brněnského Computer Pressu, a. s. Na autorce mě především zaujalo, že pracovala několik let jako redaktorka časopisu Nový Prostor. A místy jsem byla nadšena jejím humorem, který je vidět už ve věnování: „Tuto knihu věnuji svému muži. Honorář si ovšem s jeho svolením ponechám.“ A podobně je to i s malými tipy „moje rodina radí“.

Co se týče mě určitě vám doporučuji knihu si přečíst. I když třeba zrovna nešetříte, nebo si myslíte, že to nemáte zapotřebí. Některé nápady totiž můžete využít i tak.

středa 18. června 2014

Pár způsobů, jak ušetřit

Jak vyřešit menší finanční obtíže? Ve skutečnosti máte dvě možnosti – zvýšit příjmy, nebo snížit výdaje. Rozhodla jsem se nejprve vyzkoušet tu druhou možnost. Co všechno můžu udělat, abych snížila výdaje?

Dobře se starat o svoje zdraví
dnešní návštěva doktorky mě stála 30 za recept + 216 (kapky Mucosolvan 94 a penicilin 160) a to mě prosím jenom bolí v krku!

Bojujte za svoje práva. Jestliže jste si něco koupili a věc se rozbila, nebo není taková jaká měla být, jděte ji reklamovat. Nenechte se jen tak odbýt. Jsou to vaše peníze a je to vaše právo dostat to, co jste si koupili. Předem ale zvažte, zda se vám reklamace vyplatí časově i finančně kvůli botám za pětistovku, nemá smysl projezdit dvě stovky benzínu a nakonec se dozvědět, že reklamace vám nemůže být uznána, protože jste si nepřečetli tu kouzelnou formulku, že boty jsou vhodné jen pro sálové nošení.

JÍDLO 
Peču si doma. Jste-li mlsouni a musíte mít svůj díl sladkostí, vyvarujte se různých cukrovinek a upečte si doma něco pořádného. I finančně náročný čokoládový koláč recept na Angelika vaří vás vyjde levněji, než několikrát týdně kupované koláčky nebo zákusky. Zkuste se ale celkově mlsání vyvarovat.

S tím souvisí i přestat si kupovat pochutiny a utrácet jen za potraviny. Tedy utrácet za to, z čeho se najím a co pro mě má určitou hodnotu, místo mlsků jako jsou čokolády, brambůrky a podobně. Navíc tím budu žít dravěji. Dvě rány jednou mouchou. ;-)

Pít vodu z vodovodu. Kupované vody jsou dražší, obsahují cukr, barviva, konzervanty a kdesicosi a taky prý nejsou zas tak dobré, jak se říká. Jednou za čas stačí nějaká minerálka pro doplnění.

DOMÁCNOST
Používat vodu dvakrát. Když namáčím prádlo, nebo peru v ruce, zbyde mi v podstatě čistá jen trochu mydlinková voda, kterou můžu použít na spláchnutí záchoda. Mnohem víc mi jí zbyde, cca dva kýble, když peru v pračce. A na umytí vlasů taky spotřebuju jeden kýbl. Stejným způsobem řeším mytí rukou vodu nachytám do kýble a používám ji ke splachování. Dlouho nám trvá, než se odpustí teplá voda na mytí nádobí. Tu studenou můžu využít místo, abych ji nechala jen tak zbytečně odtéct buď si uvařím čaj, namočím si do ní prádlo (ale je studená), nebo ji použiju na zalévání kytek. A krom toho, že šetřím, se chovám i ekologicky.

Na zalévání kytek se dá nachytat dešťová voda do kýble na balkóně, sudu nebo čehokoliv dalšího. Pozor, nemusí všem kytkám svědčit, protože je kyselá, ale také je měkká, takže někdo v ní pere a třeba čajovník a ty kytky, které žijí jen z vody, na které si teď nemůžu vzpomenout, nebo rosnatky a další masožravky ji mají rády a z naší tvrdé jim moc dobře není.

NÁKUPY
Nakupovat ve slevách. Promyslet si, co budu v brzké době potřebovat a poohlídnout se po tom dříve, než to bude naprosto nutné. Třeba boty, nebo nějaká delší trička na zimu. Pěkné knihy se dají koupit v antikvariátech.

Přestat dávat dýžka, když to není nutné, tj. v obchodech, nepříjemné prodavačce a zbytečně velká. Možná to není zrovna chvályhodné, ale šetříte, protože potřebujete. Až zase budete mít více peněz
určete si, kolik to je, můžete to dotyčným vynahradit. 

Kytky si můžete namnožit sami doma nebo od známých či kolegyň například z fialky vám stačí lístek: dáte ho na pár dní do vody a až z něj budou trčet kořínky, zasadíte ho do květináče s hlínou.

KULTURA
Věnovat trochu času na zjištění akcí zdarma. Existuje spousta festivalů, otevřených ateliérů, autorských čtení, autogramiád a dalších různých akcí, na které není žádné vstupné, nebo jen malé či dobrovolné. Třeba tenhle festival v Brně.

DALŠÍ TIPY
Senzační kniha plná nejrůznějších tipů jak ušetřit se jmenuje celkem logicky 111 tipů jak šetřit svoje peníze. Jen mezi náma, něco jsou hrozný kraviny, ale některý nápady jsou fakt super, i když byste na ně asi přišli sami. Brzy vám sem napíšu něco ze svých poznámek a možná i recenzi.

úterý 17. června 2014

Šetření a Uklízení

Tématem června je šetření. Napadlo mě to proto, že o něm už nějakou dobu přemýšlím a také jsem před krátkou dobou dočetla knihu, která se jím zabývala. A protože jsem už nějakou dobu nenapsala žádný článek o Sherlockovi, bude seriálové úterý vyčleněno pro téma šetření. :-) Doufám, že se dozvíte něco nového zajímavého a že vám třeba začne připadat jako zajímavá (a výhodná!) kratochvíle.

V červenci se můžete těšit na seriál o uklízení. Opět každé úterý. A možná i celý srpen.

Guerilla knitting

Jedním z prvních míst, kde jsem se dočetla o guerilla knittingu byl Šťastný blog. Jasně, byl to článek, o kterém jsem vám tady už psala – Co mi dnes dělá radost lavička ve svetru na náměstí Winstona Churchilla.

Při zkoumání toho, co to vlastně je guerilla knitting, jsem se dočetla, že jde o formu grafity (vau). Může být také nazýváno yarn bombing nebo aka yarnstorming nebo partyzánské pletení. Při guerilla knittingu lidé oplétají věci na veřejnosti, např. sochy, stromy, lavičky, hydranty, poštovní schránky, veřejné telefony, kola a oplocení. Ale obeplést jde všechno. Třeba i autobus.






S touhle srandou se údajně začalo v roce 2004. Jiné zdroje tvrdí, že to vše způsobila Magda Sayeg z Houstonu v Texasu jediným opleteným knoflíkem. Na rozdíl od tradičního grafity přináší úsměv a potěšení divákům, neboť není trvalé, ale je barevné a vtipné. Ačkoliv se to lidem většinou líbí, podle zákonů je partyzánské pletení nezákonné (nevím, jak v ČR) a je považováno za vandalismus.

Zdroje – najdete v nich další obrázky nebo informace:
http://www.mustlook.com/32-examples-of-guerrilla-knitting/
http://yarn-bombing.com/
http://www.examiner.com/slideshow/new-yarnbombing-pictures-uk-graffiti-grannys-guerilla-knitting#slide=11
http://www.hezkevecicky.eu/guerilla-knitting-po-cesku.html

pondělí 16. června 2014

Pletení v Lužáneckém parku (WWKIP)

V rámci Světového týdne pletení na veřejném prostranství 14.–22. června 2014 se ve 45 zemích celého světa uskuteční 600 akcí. Jedno ze setkání proběhlo v sobotu 14. června v Lužáneckém parku v Brně. Kromě pletení se i háčkovalo. Heslem World Wide Knit in Public Day (WWKIP) je „skrz společné pletení za lepší život“ a Vlněné sestry doplnily: „za Brno barevnější a svět veselejší!“ Týden pletení údajně spojuje „všechny vlněné nadšence z celého světa k tvoření venku.“ Připadá mi to zvláště symbolické, neboť právě tento týden mám v diáři z Tréninku kreativity poznačeno 49. cvičení první část. Je určeno pro 25. týden v roce, což je letos od 16. do 22. června. Cvičení se jmenuje vyjděte ven. A úkolem je jít tvořit někam, kde by vás to nikdy nenapadlo. Můžete tam psát, kreslit, přemýšlet, podle toho, jaký jste si zvolili svůj projekt roku, na kterém právě děláte. „Udělejte ze sebe podívanou. Svět potřebuje více působivých podívaných. Lidé potřebují vidět kreativní proces. Tvořte venku tři nebo čtyři hodiny.“

Další akce se uskuteční ve čtvrtek 19. června v Re-parádě. „RE:PARÁDA je módní projekt podporující myšlenku recyklace a tvorbu mladých návrhářů, který vzniká v srdci Brna na ulici Jaselská 17. Nápad se zrodil v Barceloně, v okouzlení z tamějšího tvůrčího prostředí, z elegance a originality Katalánek a je inspirován německým konceptem sharing economy.“ Půjde o společné oplétání sloupu o obvodu 69 cm. Začátek je v 19 hodin a přidat se může každý.

Samozřejmě to spadá pod Guerilla knitting, o kterém vám povím už zítra ráno.

Zdroje:
http://vlnenesestry.blogspot.cz/

Když je něco hodně výhodný a nestojí tě to skoro žádnou práci, pak to musíš udělat.

Třeba dát si do peněženky lísteček s telefonem příbuzných a partnera, kterému se má zavolat v případě, že by se ti něco stalo. A k tomu uvést léky a alergie, které máš. V případě nehody ti to může zachránit život a teď to budeš psát asi pět minut.  Jo a kdyby ti někdo ukradl peněženku - kolikrát v životě se ti to už stalo? - dozví se o tobě mnohem cennější údaje.

Mám kamarádku, která díky takovéhle "blbůstce" někomu zachránila život. Už přesně nevím, jak to bylo, ale věděla o něčem - např. diabetu, práškách na ředění krve apod., co zachránce nevěděl.

Tahle "tykačka" tu je proto, že se jedná o jednu z Velkých pravd, kterou můžete najít v samostatném dokumentu na Google disku, na který odkazuji v pravém sloupečku Může se hodit. Je tam podobných tipů více. 

Třeba dát si klíče vždycky na stejné místo - doma i v kabelce. Stojí to jen chviličku času a ušetříte si děsný nervy s uháněním do práce.

čtvrtek 12. června 2014

Statečný Azmun (**)

Pohádka z roku 1986 působí poněkud ponurým dojmem, neboť se její převážná část odehrává v mořských hlubinách. Sice to dobře dokresluje atmosféru, ale líbí se mi o to méně. Ani dějově nejsem nijak překvapena nebo unesena. Klasické tři úkoly, jejichž splnění je téměř nemožné. Překvapením je pouze Kailí, rozmazlená vnučka Mořského dědy.

Podivné se mi zdá oslovení „strýčku mroži“, protože strýčku jsme neznámé lidi oslovovali maximálně do osmi let a možná ani to ne, protože pak by nám rodiče museli vysvětlovat, proč některý strejda je bližší a jiný ne. Nemám to moc ráda. Když to strejda není, tak mu tak nebudeme říkat.

Na motivy nivšské pohádky vytvořila scénář Květa Kuršová. Statečného Azmuna si zahrál Jan Hrušínský a jeho milou Alku Jana Dolanská. Poučení by mohlo platit dodnes – když si vylovíme ryby, budeme mít hlad. A tentokrát nám už Mořský děda nepomůže. A možná taky malé varování před tím slibovat za celé lidstvo a budoucí generace, že něco splníme nebo nikdy neuděláme, ale to v pohádce nezazní, ba naopak, Azmun vesele slibuje, že ani jeho vnoučata už úmluvu neporuší.

Na ČSFD má snímek trvající necelou hodinu 46 %. Kritika je ostrá, ale můžu se s ní ztotožnit: „Zcela průměrná pohádka, která nemá koho zabavit.“

Kalhoty od krejčího ze Lhoty (***)

Pořádně stará pohádka, to jest z roku 1988. Odborníky je považována za kvalitní a na ČSFD má dokonce 70 %. Hrají tam samé známé osobnosti: Pavel Trávníček - jako mladý a krásný čert, Vlastimil Brodský, Jitka Molavcová, Václav Postránecký a další. Pohádka vypráví o lidské hlouposti a marnotratnosti, trošičku se v ní i zpívá a sem tam se možná zasmějete. Každopádně je příjemné strávit hodinu v její společnosti a třeba zavzpomínat na dětství. Můžete ji vidět na youtube.

neděle 8. června 2014

Den pro siestu

Dneska bylo na Vysočině tak nádherné počasí, že se nedalo vůbec nic dělat. Rozhodně ne nic pracovního. Tak nádherně teplý den si vysloveně žádal o užívání všemi smysly. Pražící slunce nás nutilo vyhledat chládek ve stínu stromů. Cvrlikání ptáčků bylo slyšet i přes sousedovo pošetilé sečení trávy a zuřivé štěkání psů.

K horkému létu neodmyslitelně patří jahody a smetanová zmrzlina. Nebo nepečený tvarohový dort (recept). Já mám léto spojeno s Touaregem a jeho příjemnou mátovou osvěžující chutí a vůní. Tady je návod, jak ho udělat doma (recept). Což mi připomíná, že bych si zase mohla - asi po roce - udělat matcha milk shake. Vodníkovo sperma se sice říká panáku zelené s mlékem, ale tohle k tomu taky nemá daleko.

A co zbývající dva smysly? Jen se rozhlédněte po té zelené kráse v parku, na loukách nebo v lesích a pusťte se do pletení, protože právě teď začíná to nejlepší období pro zpestření vašeho šatníku něčím výjimečným z vlastní tvorby. Upleťte si šátek proti večernímu chladu, nebo jako ochranu ramen či hlavy před sluncem. A hurá k vodě.

sobota 7. června 2014

Pernštejn

Zajímavé akce se mi teď jen množí, a tak je těžké o nich zároveň psát. Vloni jsem si do turistického deníku poznamenala: „Chtěla bych někdy vidět Pernštejn!“ A dnes se na to dívám s určitou dávkou uspokojení. Jedna z mých tužeb se splnila a zase to bylo naprosto neočekávaně. Taková ta hurá akce, která jasně dokazuje, že někdy je velké plánování docela zbytečné.
 

Po Rukodělkách v Brně jsem v neděli 13. dubna s kámošem vyrazila na hrad Pernštejn. Cestou jsme se podívali do Černvíru na krytý dřevěný most přes řeku Svratku. Připomněl mi ten, který jsem právě před rokem viděla ve Švařci a tolik se mi líbil. Ten černvírský je nejstarším dochovaným krytým dřevěným mostem na Moravě, což kámoš komentuje, že když někam dáme dostatečné množství přívlastků, vždycky docílíme nějakého NEJ. Od té doby si toho všímám a musím říct, že má pravdu. Někdy to není na první pohled vidět, ale jinde je to do očí bijící. Třeba zde můžeme uvažovat o tom, že to jistě není nejstarší most a možná by nebyl ani kdybychom počítaly ty kryté, ani ty dřevěné, ale na Moravě už konečně ano. V nejhorším případě by se dalo doplnit, že to je nejstarší dřevěný krytý most přes Svratku a případně i v určité oblasti. Když to dostatečně specifikujeme, zbyde nám tam nakonec jen on sám. Ale konec rýpání, zdejší most je opravdu starý – z roku 1718 – a je chráněn jako kulturní památka České republiky. Z technických údajů zmíním jen to, že je dlouhý 32 metrů, široký 2,6 metrů a jeho mostovka je v průměrné výšce 4 metry nad hladinou řeky. Most je postaven především z jedlového dřeva, ale některé části jsou z dubového dřeva. Hodí se zde hledat cache.

Pak jedeme do Nedvědice. Před radnicí necháme auto a jdeme se podívat na velikonoční výstavu. Nijak zvláště nás nenadchne, ačkoliv aranžmá z květin jsou skvělá. V infocentru si pořídím turistické vizitky a pohledy, dám si razítka do wandrbuchu a pak podle brožurky vyrazíme na naučnou stezku v délce 3810 metrů, což je vzhledem k počasí slibujícímu brzký déšť tak akorát vzdálenost. Ale jak vždy říkáme – na našich výletech neprší! :-)

Naučná stezka je fajn. Příjemně dlouhá a na naučných tabulích se člověk dozví ledacos zajímavého. Trošku mi přijde škoda, že se nikde nemluví o velkém požáru Pernštejna, který vypukl v roce … Tehdy shořelo snad 800 věcí a ani během prohlídky o něm nepadne snad ani jediné slůvko. Naštěstí mám svého průvodce s sebou, a tak se dozvím spoustu informací „ze zákulisí“. Škoda, že jsem si nedělala poznámky. ;-) Ale i tak jich mám ze sedmdesát minut trvající prohlídky tolik, že je těžké vybrat, co sem napíšu a co si nechám pro sebe.
Kupujeme si první prohlídkový okruh – zde se hodí poznamenat, že je mají fakt blbě udělaný, protože první znamená, že vidíte všechno a ty ostatní jsou jen částečné, ale pochopit to vám zabere skoro tolik času co prohlídka. A to ještě nevím jistě, jestli jsem to napsala správně.

Jediný vstup do hradu byl přes padací most. Hrad stojí v náročném terénu, proto bylo třeba jej zvětšovat spíše do výšky než do šířky. Využívá se k tomu krakorců, které nesou vysunuté arkýře zvětšující obytnou plochu hradu. Z různých pohádek je známá břitová věž Barborka, která přišla o dvě patra při ostřelování, a proto byla v 19. století upravena na vyhlídku čtyř ročních období. Samotný hrad působí trochu jako bludiště. Moc se mi nedařilo orientovat se, kde zrovna jsem.

Na hradě bylo i tři sta vojáků. Nikdy nebyl dobyt. Pobavila mě tichá poznámka: „Hrad je natolik nedobytný, že se sem nemohli při požáru dostat hasiči.“ Určitě stojí za to jej navštívit, protože je tu spousta zajímavých věcí, z exponátu mě například zaujal třicetilitrový „džbánek“ na víno. To aby sluhové nemuseli běhat s malými džbánky pořád sem tam.


Po návratu do Nedvědice jsme se zastavili v místní hospůdce a dali si pořádnej stejk. Ani jsem ho sama nedokázala sníst.

Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99ev%C4%9Bn%C3%BD_most_%28%C4%8Cernv%C3%ADr%29

Další foto:
http://veber.mablog.eu/?p=931701

čtvrtek 5. června 2014

O Honzovi a Barušce (***)

Čtyřicetiminutová pohádka začíná vyprávěním dědečka, ze kterého nemám zrovna velkou radost, protože mu dlouho trvá, než se vymáčkne. Z amerických filmů jsem zvyklá na akci, děj, hned někdo někoho honí… a takové to pohádkové procházení, zpívání a tancování mě nudí. I když už si pomalu začínám zvykat, protože jiný film než pohádku už jsem dlouho neviděla. Naštěstí je děda jenom v úvodu a pak už se příběh rozvine.

Honza (Jiří Vondráček) se zpočátku jeví jako línej Honza, takový budižkničemu. Však mu máma povídá: „Vědra jsou shnilý, rumpál skočil do studny a buchty ti samy naskákaly do pusy, viď?“ A takový se rozhodne jít do světa, s nadšením a chová se, jako by tam na něj všichni čekali s otevřenou náručí. Trošku mu tu naivitu závidím.

Pobaví mě hláška strejdy, který ukazuje na dveře a povídá: „Támhle o ty dveře nesmíš mrkem zavadit.“ To už asi zavadil, když mu je ukazuje. Místy je pohádka zábavná. Třeba když Honza hubuje třem chlapíkům: „Co tady řvete? Člověk si nemůže ani v klidu rvát vlasy.“

„A proč si chceš rvát vlasy?“
„V klidu.“
„Tady.“

Také mi připadá legrační, když si někdo od kouzelného ubrousku s jídlem přeje škubánky s mákem… Předpokládám, že kdybych se zeptala všech lidí v ČR, možná by se nenašel ani jediný, koho by takové jídlo napadlo. Ale co, je to pohádka z roku 1977, tehdy si asi lidi nepřáli banány, pomeranče, sushi, physalis, lososa a možná ani svíčkovou. Pohádka má na ČSFD 62 %. A můžete v ní vidět Naďu Konvalinkovou, které tehdy bylo 26, byla štíhlá a trochu prudká – aspoň v pohádce coby Baruška. A Josefa Kemra, který hraje dědka, ale ne toho vypravěče.

Ještě bych snad doplnila, že Jiří Vondráček složil hudbu k této pohádce a zpíval v ní. Je bratrem Heleny Vondráčkové a otcem Lucky Vondráčkové. Ačkoliv není žádný velký krasavec, má kouzelný široký úsměv. Na můj vkus se směje i ve chvílích, kdy se to zrovna tak docela nehodí. Láska neláska, kdyby se na mě křenil, když jsem uvězněná v kleci a ještě za to může on, asi bych ho něčím majzla.

Princezna Husopaska (**)

Aniž bych to tušila pustila jsem si klasickou pohádku od bratří Grimmů. Princezna Elizabeth byla zasnoubena synovi sousedního krále Gustava. Tentokrát proti tomu princezna nic nenamítá. Naopak zpočátku se pohádka jeví nudně a trapně. Co se tam může dít, když ona touží po něm a on po ní? A pak to najednou dostane trochu jiný směr a člověk se do toho pořádně dostane. Dokonce jsem si i pobrečela.

A pro ty, kteří chtějí vědět víc a nevadí jim prozrazení pointy - je to lepší vidět, než si přečíst shrnutí ;-). Všechno trápení má pro princeznu přichystané její služka Magdaléna, která už z dětství evidentně trpí nějakou duševní poruchou a cítí se ublíženě, protože jí kdysi princeznin kočár přejel panenku. Pohádka má pár sporných bodů - Proč jede princezna za princem? A k tomu na koni a jen se svou služebnou? Cestou má sice pro štěstí mluvícího koně Faladu - který ve filmu mluví, až když přijde o život - a kapesníček se třemi kapkami matčiny krve, který ji má chránit před nebezpečím, ale stejně je divné, že nejela alespoň kočárem. Magdaléna donutí princeznu vyměnit si s ní místo a zaujme místo ní roli budoucí nevěsty prince Leopolda. A poslední podivnost? I když princ už všechno ví, nebo si to myslí, musí se nakonec Magdaléna hloupě prozradit sama tím, že princeznu osloví: "Eliz..." To by šlo myslím domyslet líp.

pondělí 2. června 2014

S autorským právem se jděte vycpat!

Čeho je moc, toho je příliš. A když o něčem slyším pořád dokola, časem mě to začne štvát. Teď zrovna ani nemůžu cítit autorské právo. Nejrůznějších moudrých řečí o autorství a ochraně je teď jak hub po dešti. Skoro bych měla chuť volit Piráty.

Třeba tenhle článek - Pochopí někdy Češi co je to autorské právo???? (http://www.fler.cz/blog/pochopi-nekdy-cesi-co-je-to-autorske-pravo-24545) Je docela dobrej a autorka to má zřejmě opačně. Taky souhlasím s tím, že lidi různě kradou a moc si s tím hlavu nedělaj. Na druhou stranu to, co se dneska řeší, už začíná být trochu magořina. Div, že nemusíte uvádět, kdo před vámi řekl větu: „Dneska je venku hezky.“ Abyste ho náhodou neokradli o to kouzelné jazykové vyjádření. Přeháním, jistě, ale aby se to tak jednou vážně nedělalo!

Autorská práva uznávám, myslím, že je fajn mít všude odkazy. A ke svým článkům je taky dávám. Pochybuju, že to někoho z vás zajímá, ale kdybyste se přece jen chtěli podívat, kdo to napsal přede mnou či z koho vycházím, máte možnost. Nebo se taky můžu vymlouvat, že jsem tu kravinu opsala v domnění, že ten a ten je odborník a ví to dobře. ;-)) Velice alibistické a pohodlné. Případně vám tím nepřímo říkám, že v této oblasti důvěřuju tomu a tomu a že to třeba nemám sama ověřené. Ale zpátky k tématu.

Zajímavá je třeba otázka stahování… pokud si dobře vzpomínám na kurz autorského práva (a pokud se nic nezměnilo), je to legální. A dle mého pohledu i etické. Jo, já nevidím nic špatného na tom, že si stáhnete pohádku a podíváte se na ni. Nemůžete ji nikde šířit a dávat ke stahování. Jasně, tak trochu tím schvalujete i to, že tu „špinavou práci“ za vás udělal někdo jiný. Na druhou stranu… proč třeba po deseti dvaceti letech nezveřejnit filmy zdarma na internetu? Nikdo normální takovou dobu čekat nebude. Ale když v televizi není nic na koukání a já se na něco dívat chci, proč se nepodívat zdarma třeba na youtube? Kromě jiného tím šetřím i odpady za DVD, která bych viděla jen jednou. Jestli se nepletu, tak knihu můžete taky volně citovat a používat 70 let po smrti autora (nebo od vydání), teď nevím přesně.

A zrovna tak to vidím s návody na šití. Ty je, pokud vím, taky legální stahovat a používat pro vlastní potřebu. Stejně tak si můžete knihu půjčit v knihovně, něco si z ní okopírovat a pak to využít. Nemělo by to být pro komerční účely, ale sami pro sebe můžete.

Ve zmiňovaném článku autorka tvrdí: „Takovému blbci je velmi těžké vysvětlit jak se autor cítí, byť se nejedná o jeho dílo, když vidí jak někdo krade dílo jeho kolegy. Kolega to může být vzdálený, neznámý, ale je z oboru a poctivě pracuje, tvoří a je kreativní.“ Já na to můžu říct, že ten úžasný kreativec může tvořit a dělat si, co chce, nápodoba a průmyslová špionáž tu vždy byly a budou. Rozdíl je v tom, že kreativec a nadšenec nebo umělec by měl tvořit s radostí a pro radost, ne pro prachy… a taky, že každá kopie na tom už bude trochu hůř… nebo to tak aspoň obvykle bývá. Jako třeba s turistickým deníkem. Těžko ho dostihnout, i když se o to různí snaží. Jenže autor je vždy napřed, vymyslel si to sám, ostatní mohou pouze kopírovat a napodobovat. A kdyby náhodou vymyslel někdo něco lepšího než je originál, je to přece taky super – jednak tím už vytvořil vlastní autorské dílo a jednak posunul svět někam dál.

Já mám ráda open source nejen u softwaru. A proto taky vznikl můj blog o vaření. Chci ostatním zpřístupnit to, na co jsem pracně přišla já. Pokud použiju cizí recept, pak uvedu autora, bude-li si to přát. Klidně to berte jako výzvu k zaslání receptů, jen si řekněte, jakou chcete uvést přezdívku, iniciálu nebo jméno.

A co mi teda vadí na autorském právu? Vlastně nic. Vadí mi autoři, kteří zuby nehty bojují za ochranu autorských práv, za to, aby si každý musel vymýšlet vlastní střihy, nebo si je koupit (leckdy není kde)… Kdyby to takhle dělal každý, do dneška nemáme žárovky, auta, počítače a nevím co, protože by si je vynálezci šetřili pro sebe. A nejlepší by bylo vůbec to neprodávat a nezveřejňovat, protože pak to někdo obšlehne. Jo a bacha na recepty – ty se taky různě rozesílají, kopírují a podobně.

Fandím lidem, kteří zveřejňují návody. Teda hlavně svoje. Protože rozvíjí celé lidstvo jako společnost. To, že vím, jak si ušít nádherný šperk z korálků, kabelku nebo něco podobného, mě ještě nepřesvědčí, abych nad tím strávila třicet hodin a raději si ho za pár stovek nekoupila od někoho, kdo to zvládne rychleji, lépe a ještě s radostí. Ono totiž, i kdybych měla návod na všechno, nebudu na to mít čas a dost možná ani chuť.

K tomuhle článku mě mimo jiné navedly i krajkářské trhy nebo výstava před nimi, kde babky řešily, jak je to hrozné s podvinky. Že si je lidi kopírují. Nebo si vyfotí vaše upaličkované dílo a pak si ho udělají taky, nebo ho dělají na zakázku! Jo, jenže to nad tím taky musí strávit aspoň těch 20 hodin. A navíc pokud jsou to jen „kopíráci“, musí čekat, až zase něco nového napadne vás a teprve pak to můžou okopírovat. Nemělo by vám být takových lidí spíš líto? Sami nikdy nic nevymyslí, tak proč jim nedat aspoň to, co vy už víte?