pátek 28. srpna 2015

Likava, velký ale jen částečně přístupný hrad


V den příjezdu jsme se stihly brzy naobědvat a hned jsme vyrazily na první pamětihodnost. Hrad Likava se nachází v 629 metrech, což představuje z železniční stanice v Ružomberku (480 m) jen menší stoupání. Zajímavé je na hradě mimo jiné to, že se nachází nad obcí Likavka (všimněte si rozdílu mezi Likavou a Likavkou!). V obci je roztomilá - a trochu šikmo stojící - kaplička.

Obec Likavka se nachází na pravém břehu řeky Váh v dolíku mezi vrchy Mnich, Přední Choč a Čebrať v nadmořské výšce 520 m n. m. (dále budu používat pro zkrácení jen „m“ jako metrů). Nad Ružomberkem se tyčí Predný Čebrať (945 m), na který jsme nelezly, ale místní chlapík z infocentra si tam udělal výstup, když jsme byly v Komjatné. Mimochodem v mapě je kopec špatně popsán Čerbať. Z nádraží v Ružomberku to na něj je hodinu čtyřicet minut.

Zaujala mě kulturní památka v obci Likavka. Uhodnete, co by jí mohlo být?

Hrad Likava je mnohem větší, než jaký byste čekali na nějakou zříceninu kousek od jakési obce… možná, když pomyslíte na to, že leží zároveň u Ružomberku, budete si ho představovat větší. Ačkoliv je podle mého názoru opravdu velký, má také jednu velkou nevýhodu: nejméně do poloviny se nedá vstoupit, protože se rekonstruuje, takže navštívíte jen jednu budovu – Hunyadyho věž. V ní najdete expozici středověké mučírny a několik textů. Výhledy jsou krásné a dá se tu v klidu posedět, nikdo vás nikam nehoní, protože vstup je bez průvodce. Otevřeno je každý den od devíti do šestnácti (v létě až do sedmnácti) hodin. Vstupné je asi 1 €.

Královský strážní hrad Likava chránící přechod přes řeku Váh patří svým rozsahem i zachovanými architektonickými prvky do skupiny nejvýznamnějších a nejrozsáhlejších hradů na Slovensku. Původní jádro pochází někdy z let 1335–1341 pravděpodobně z podnětu zvolenského župana magistra rytíře Donče. V září 1431 vtrhli do Liptova husité vedení Prokopem Velkým, lstí se v noci zmocnili hradu, rozbourali jej a vypálili. Po jejich odchodu získal majetek Ján Hunyady, který dal hrad znovu vybudovat. V roce 1434 byla postavena severní čtvercová věž sloužící jako nová brána. Od roku 1478 patřila Likava Janu Korvínovi, nemanželskému synovi krále Matyáše. Na přelomu 15. a 16. století přešel hrad držení rodu Zápolských, následně do rukou rodu Krušicovských, Perkryových a ve druhé polovině 16. stol. Illesházyům. V 16. století byla renesančně upravena jihozápadní část hradu. Od roku 1651 patřila část panství rodu Thökölyů (Štěpán I. a II.), kteří z hradu udělali svou rezidenci, a po potlačení jejich povstání v roce 1670 připadlo panství uherské královské komoře. V té době sloužil hrad jako ubytovna vojáků a župní věznice. V roce 1707 byl dobyt a zničen Rákócziho vojsky. V roce 1963 byl vyhlášen Národnú kultúrnu pamiatku.

Ústředním, architektonicky nejcennějším a vizuálně nejzajímavějším prvkem je mohutný palácový komplex horního hradu, sestávající ze tří relativně samostatných celků spojených v 16. století.

Vypráví se pověst o tom, že na hradě žil mocný pán, který chtěl svou dceru provdat za bohatého šlechtice, pána nedalekého hradu. Dceři to nebylo po chuti, ale ne snad proto, že by byl ošklivý nebo chudý, nýbrž pro jeho bezbožnost. (Zajímalo by mě, jak se takový bezbožný člověk poznal?) Dívka dlouho do noci plakala ve výklenku hradu. Když její pláč slyšel statečný šuhaj, který se vracel z roboty domů horou pod hradem, ptal se jí, co se stalo a proč pláče. Poté, co mu všechno vypověděla, nabídl se jí, že ji vysvobodí z rukou nesvědomitého otce a odvede, kam bude chtít. Dívka se mu nabídla za ženu, protože viděla, jaký je statečný a hezký. Nevadilo jí, že je chudým gazdovským synem, oblékla si pěkný slovenský kroj, pracovala s ním na poli a byla šťastná. Na pověsti mě zaujalo především to, že končí dobře. Stává se to velice zřídka.


Erb nad schody
P. S.: Nyní je čas prozradit vám, co je kulturní památkou obce Likavka. Je to jabloň zasazená prvním farářem likavské farnosti Štefanom Jánovčíkom v roce 1888 při příležitosti postavení a vysvěcení římskokatolického kostela.
Zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Likavka
http://www.hrady.cz/index.php?OID=3515
http://www.likavka.sk/node/20

Žádné komentáře: