úterý 23. dubna 2024

Daňci, jeleni a kaple

V oboře Linhart u Karlových Varů nenajdete jenom prasátka, o kterých jsem psala minule (zde). Daněk pochází z oblasti Středomoří a Malé Asie. První zmínky o jeho výskytu v českých zemích jsou z počátku 16. století. Má lopaty. „Letní červenohnědé zbarvení je bíle skvrnité. Skvrny jsou v podélných řadách. Zimní zbarvení je tmavohnědé. Skvrny jsou nezřetelné, nebo nejsou vůbec patrné. [1]

Okouzlující elegance


Středověký kostel sv. Linharta stával nad obcí Obora (Thiergarten), která měla pravděpodobně funkci služební vsi v lovecké oboře patřící ke královskému hradu v Lokti. [2] Zříceninu, spíše už jen zbytky, kostela jsou dodnes patrné (a opravené), zatímco obec nebo Kojatovu tvrz byste hledali v terénu marně.

Zbytky kostela sv. Linharta

Historie Lázeňských lesů Karlovy Vary se začala psát 19. března 1325, kdy král Jan Lucemburský věnoval svému manovi Kojatovi z Otnavic cca 280 hektarů lesů, aby v místě již stojícího kostela sv. Linharta založil novou obec. Tak vznikla Obora. Další pozemky přidal v roce 1370 císař Karel IV. Ještě dvakrát pak došlo k rozšíření. Následovalo období útlumu a těžby dřeva (a také vysychání zdrojů pitné vody). Za další rozkvět (na přelomu 18. a 19. století) mohl lázeňský lékař David Becher, který propagoval procházku a pobyt v lese jako neodmyslitelnou součást ozdravného procesu. Za parkových vzhled a nezaměnitelný půvab zdejších lesů může lesmistr z poloviny 19. století Václav Koch. „Kromě buku, smrku a borovice vysazoval i jedle, borovice černé, modřín a jiné zdejší i zdomácnělé dřeviny. Dnešní, odborníky i laiky oceňovaná, krása a pestrost zdejších porostů má počátek právě v této době. [3]

Jelen syka Dybowského je větší než daněk a v létě je také bíle tečkovaný.


Pseudogotická podoba kapličky sv. Linharta stojící pod kostelem pochází z roku 1838. Nechala ji tak přestavět manželka lorda Wiliama Russella. (Zde si dovolím drobnou feministickou vsuvku – proč zde není uvedeno její jméno, ale jen, že to je manželka? Přitom v další větě se jméno syna bez problémů uvádí.) Další úpravy zaplatil její syn lord Ampthill v roce 1884. Město Karlovy Vary nechalo kapličku opravit v roce 2007 díky dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje a zároveň byla vysvěcena. V roce 2010 byla opravena střecha a v roce 2016 přibyla pergola, která u ní historicky bývala.

Kaple sv. Linharta

Zdroj: Naučná cedule o kapličce

Zdroje:

[1] naučná informační cedule v oboře o zvířátkách
[2] naučná informační cedule v oboře o zřícenině kostela a vykopávkách
[3] naučná informační cedule v oboře o historii lázeňských lesů
[4] naučná informační cedule v oboře o kapličce

Žádné komentáře: