neděle 24. prosince 2017

Valburga Vavřinová: Abeceda Vánoc

Dovedete si na Štědrý den představit lepší knihu než je Abeceda Vánoc?

Z útlé šedesátičtyřstránkové knihy vydané v nakladatelství Krásná paní Žofie Kanyzové v roce 2010 se dozvíte, že Vánoce latinsky nativitas znamenají narození, přičemž český výraz Vánoce pravděpodobně vychází z německého Wihnahten, což lze překládat jako světit (Wiha) a noc (Nacht). Vánoční oslavy zahrnují hned několik svátků:

Štědrý večer (24. prosince) je podle křesťanů součástní svátku Narození Páně, protože podle Starého zákona začíná den východem první hvězdy. My chodíme na půnoční mši.

Boží hod vánoční neboli den Narození Páně (25. prosince) představuje první den osmidenních oslav narození zázračného dítěte. Věřící chodí do kostela a přistupují ke svatému přijímání.

Svátek svatého Štěpána (26. prosince) se dříve slavil koledou s jesličkami. My tradičně chodíme tančit na zábavu.

Svátek svatého Jana (27. prosince) byl svátkem lásky a porozumění (mohl by se dnes slavit místo Valentýna). Světilo se víno a pilo se se slovy: „Pij lásku sv. Jana.“

Na Svátek mláďátek (28. prosince) dostávaly děti od rodičů dárky za správnou odpověď ohledně povražděných neviňátek v Betlémě.

Svátek svatého Silvestra (31. prosince) se slavil v kostelech modlitbou a díky za vše dobré v uplynulém roce. ... Taky bych pár věcí měla.

Slavil se Svátek Obřezání Páně (1. leden), ale křesťanská církev od obřízky upustila, protože dle sv. Pavla jde o obřízku srdce, která je působena Duchem, nikoliv literou zákona.

Svátek svatých Tří králů (6. leden) byl poslední příležitostí ke koledování. Chlapci chodili ustrojení jako tři králové a nosili s sebou hvězdu. Jejich iniciály C (K) + M + B se píší na dveře od dob třicetileté války. Jejich jména – Kašpar, Melichar, Baltazar – se vyskytují v pramenech od 9. století a středověká Evropa je přijala jako důvěryhodná až ve 12. století. Všeobecně známé iniciály, které kamarádka vhodně využila jako mnemotechnickou pomůcku, co si vzít vždy s sebou: klíče, mobil, brýle, však ve skutečnosti nepředstavovaly iniciály ze jmen jakýchsi tří mužů, byť sebevýznamnějších. Jednalo se o zkratku latinského požehnání Christis mansionem benedicat (Kristus ať požehná příbytek).

Slavnosti končí nedělí po Třech králích.

V knize se můžete dozvědět další spoustu věcí o adventu, františcích, postních dnech a mnohém dalším.

Žádné komentáře: