sobota 31. října 2015

Jak se dříve slavil Samhain?

Dříve probíhaly bujaré oslavy, hořely obrovské ohně, které měly zemřelým svítit na cestu do tohoto světa. Ohně se zapalovaly v co nejhojnější míře. Lidé si na sebe navlékali masky a převleky (staré cáry), malovali si obličej, aby se chránili proti zlým duchům. Duchové zemřelých pomáhají přátelům nebo škodí nepřátelům.

U večeře se prostíralo i pro zesnulé příbuzné, od kterých se očekávalo, že přijdou rodinu navštívit. Bývalo zvykem vystavovat za oknem zapálenou svíčku, často ve vyřezané řepě, která měla bloudícím duším mrtvých posvítit na jejich cestu.

„Tento den byl zároveň časem věštby a očištění. Podle tradice se zapalovaly dva ohně, mezi nimiž procházela zvířata a lidé. Podstupovali tak symbolickou očistu plamenem. Zapalovaly se také svíčky a lucerničky, aby duše mrtvých nebloudily a přišli se ohřát a také „najíst“ k prostřenému stolu. Přestože duše mrtvých byly vítány, lidé se báli, aby se v jejich domovech nedržely a proto, byly v domě různé bylinky, například Cesmín. (??? Nevím, co to je.) Po hostině byly duše také doprovázeny ke svým mohylám. Zpět do domovů se lidé však vraceli po tmě a potichu, aby je duše nemohly pronásledovat.“

Buď přímo o samhainské noci, nebo v některou z pěti následujících se spalovaly figuríny ze starých hadrů vycpané slámou. Znázorňovaly veškerý smutek, bolesti a strasti uplynulého roku, jichž se lidé rituálně zbavovali, aby mohli takto očištěni začít další rok.

Žádné komentáře: