neděle 26. dubna 2015

Lichnice

Minule jsem slibovala, že budou ještě dva hrady. První je Lichnice a druhý Ronov... ale jak se ukázalo, nachází se v Ronově nad Sázavou nikoli nad Doubravou, přes který jsme jeli. A tak jsme se museli smířit s tím, že tři hrady nám budou pro dnešek stačit. ;-)

Příkop
Fialky v areálu zříceniny hradu Lichnice
Lichnice je opravdu rozsáhlá zřícenina gotického hradu na kopci Světlice. Tvoří nepřehlédnutelnou dominantu Železných hor. Hrad byl vybudován ve 2. polovině 13. století Smilem z Ronova v místě, kde bývalo hradiště Světlík. Nejprve se hrad jmenoval Lichtenburk (česky to znamená Světlice) a Smil se podle něj nazýval Smil z Lichtenburka. Časem se z výrazu Lichtenburk vyvinula Lichnice. Na Smilovi je zajímavé i to, že založil některá města, například Smilův Brod, později Německý Brod, nyní Havlíčkův Brod, otevřel doly na stříbro a získal v nich právo těžby.

Po Smilově smrti v roce 1269 převzali panství jeho synové Hynek, Smil, Oldřich a Reimund. Lichnice připadla Oldřichovi, jeho syn ji směnil s Janem Lucemburským za Litické panství, a tak se Lichnice stala královským hradem, který spravoval purkrabí. Následně byl hrad dán do zástavy a vyplacen a znovu dán do zástavy. V roce 1370 zde delší dobu pobýval Karel IV. Přibližně od roku 1429 držel hrad husitský hejtman Jan Hertvík z Rušinova. V roce 1458 ho vyplatil Jiří z Poděbrad. Majitelé se opět střídali, až hrad v roce 1490 vykoupil král Vladislav II. a daroval ho svému stoupenci Mikuláši mladšímu Trčkovi z Lípy, jenž byl bezdětný a odkázal ho své tetě Johance, po ní dělili její synové.

Hrad má půdorys ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku. Přesto, že se jedná o zříceninu, počítejte se vstupným (deset nebo dvacet korun). Na východní straně je vstupní brána a parkánová stěna, na dalších dvou strmý sráz. Jižní palác má stěnu širokou 7 metrů. Válcovitá věž měla průměr 12 metrů a původně spíš obranný charakter, později i bytový. Hrad měl předsunutý barbakán. Na západě straně byl v areálu postaven fraucimor, palác pro hradní paní.

V 15. stol. byl htrad rozšířen, často obléhán a dobyt. V 16. stol. byl za Trčků přestavěn. Po třicetileté válce opuštěn, po r. 1700 zříceninou.

Za zánik hradu může částečně i král Ferdinand III., jenž v roce 1648 rozhodl o zboření hradeb. V dalších letech byl hrad využíván jako zdroj stavebního kamene.
 
Koruna Žižkova dubu
Dutina
Z nedalekých zajímavostí stojí za návštěvu Dívčí kámen a Žižkův dub v Podhradí, k němuž jsme se vypravili. Podle odhadů je památný dub  750 let starý. S Žižkou má společné jen to, že se předpokládá, že je stejně „nesmrtelný“. Pyšní se košatou korunou a obvod kmene je celých 9 metrů. Lichnice sice byla husity několikrát dobývána, ale Jan Žižka se tažení nikdy nezúčastnil. Strom se stal finalistou v anketě Strom roku 2012, jejímž vyhlašovatelem je Nadace partnerství.

V nedaleké hospůdce si dáme knedlíčkovou polévku, guláš a matesy. Na jídlo venku už je docela chladno, a tak se těšíme do pohodlí vyhřátého auta. Odjíždíme do Ronova nad Doubravou, a protože tam žádný hrad není, frčíme domů.
Zdroje:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=204
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lichnice

Žádné komentáře: