pátek 21. listopadu 2014

Negativní čeština (Ne a ne a ne)

Steve Fisher o tom hezky píše v jednom ze svých fejetonků v knížce Americká soda. Bohužel od něj zatím nic dalšího nevyšlo. Čte se to pěkně a u většiny se opravdu bavím. Dostala jsem ji vloni k Vánocům a ještě pořád ji nemám přečtenou, protože z ní jednotlivá povídání uždibuji jako z té nejlahodnější belgické bonboniéry, kterou mi jednou dala kolegyně.

V jednom ze svých článků nabádajících k pozitivnímu vyjadřování jsem upozorňovala na přehnané používání NE a taky na to, že se ho snažím vymítit ze svého slovníku. Ne NE jako takové, ale říkání věcí s ne- místo abych je řekla jinak. Například: Byl tam nevelký kámen... (malý) Nepřišli jsme pozdě... (přišli jsme včas) 

Občas se v některých článcích setkám s učiněnýma perlama.

Například jsem se dočetla v mýtech a pravdách: "Alkohol v malých dávkách neškodí. Ne." A teď si vyberte. Ne jako neškodí nebo ne, jako škodí?
  • Obvykle jde o výzkumem nikterak nepodložené představy jednotlivých teoretiků.
  • Na bohatství jako takovém nespatřují filozofové jako např. Tomáš Akvinský nic špatného, nelze si je nepředstavit v podmínkách extrémního nedostatku bližních.
Teď jsem si třeba vzpomněla na oblíbenou otázku: Nevadilo by ti..., Nechtěl bys..., Nemohl bys...

Jednak to samo o sobě vyzývá k odpovědi NE, takže takovouto otázku doporučuji jen v případě, že chcete ze svého protějšku vylákat odpověď NE. A jednak je tu druhá zákeřnost. Co když na otázku nevadilo by ti, že k nám dnes přijde kamarádka, odpovím ne? Myslíte si, že je to jasné, protože obvykle odpovíte "ne, nevadilo". Jenže ono je to trochu složitější, začneme z druhého konce. Pokud odpovíte jo na otázku "nevadilo by ti", tak to je vlastně souhlas s tím řečeným, čili jo nevadilo. Matematické kladné znamínko. Když řeknete ne nevadilo, jsou to vlastně dva zápory, které se zruší a odpověď by tedy měla znamenat vadilo. Takže jak to tedy je?

Žádné komentáře: